ตัวอย่างโรงงานน้ำดื่ม

ผลงานล่าสุด ปี 2018

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=333518367207063&id=522497474572100

โรงงานน้ำดื่ม จังหวัดระนอง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135710973368115&id=1852223825050166

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2135710973368115&id=18522238250501

 

 

https://www.facebook.com/Projectreference/

โรงงานน้ำดื่มไดมอน จังหวักบุรีรัมย์

https://www.facebook.com/pg/DIAMOND.DrinkingWater/photos/?ref=page_internal