หลักสูตรช่างกรองน้ำ

นับวันช่างกรองน้ำจริงๆจะไม่มีเสียแล้ว มีแต่ครูพักลักจำแค่ทำได้ต่อท่อทากาวต่อไฟเข้าเครื่อง

เดินเครื่องได้ น้ำออกได้ แบบนี้ คือ เรียกว่าช่างกรองน้ำได้ไหม ?

เราอยากเห็นช่างกรองน้ำมีความรู้และมีคุณธรรม เพราะอาชีพนี้ไม่มีที่ไหนสอน

แต่เราสถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มจะผลักดันให้เป็นหลักสูตรหนึ่งวิชาหนึ่งที่อาชีวะต้องเรียน

 

https://www.facebook.com/WaterFilterServiceMan/