หลักสูตร

https://www.facebook.com/events/2242885072613920/
สถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
การเรียนรู้สำคัญมากในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ มีความเข้าใจใน
แต่ละเรื่องมากยิ่งขึ้น
      สถาบันพยายามจัดทำหลักสูตรที่เหมาะกับการทำธุรกิจทั้งแบบคอร์ส
ระยะสั้นและระยะยาว ติดตามหลักสูตรใหม่ๆได้ทาง
Website ” สถาบันของเราได้นะครับ