เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม

สถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม (ประเทศไทย) หรือ Thai Drinking Water Institute (TDWI) เกิดจากการรวมตัวของคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่อยากเห็นโรงงานผลิตน้ำดื่ม มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงงานน้ำดื่มชั้นนำของประเทศและในต่างประเทศเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดได้และเป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภค

โดยทางสถาบันประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ วิศวกรผู้ประกอบการทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตน้ำดื่มโดยตรงมารวมตัวกัน คิดวางแผนและจัดตั้ง สถาบันน้ำดื่มแห่งประเทศไทย