บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นอีก 1 วันที่ ทางสถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มได้ลงนามความร่วมมือกับทางบริษัทห้องปฎิบัติกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ที่เรารู้จักกันในนามของ Central Lab ณ.ที่ทำการของบริษัทห้องปฎิบัติกลาง โดยเราจะมีภาระกิจในการช่วยเหลือสนับสนุน พร้อมทั้งปั้นฝันบนโลกสวยกับโครงการเติมเต็ม เครือข่ายน้ำดีร่วมกับสถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มประเทศไทยและ Central Lab เราคงไม่ทำแค่ MOU แล้วถ่ายรูปเป็นอนุสรณ์ ว่าเราได้มาทำแค่การสร้างภาพ ภาระกิจของเราจะช่วยเหลือและสนับสนุนการต่อยอดให้กับโรงงานน้ำดื่มที่จะเข้าร่วมโครงการเครือข่ายน้ำดี ภายใต้ชื่อ ” Smart Drinking Water Family ปี 2019 – 2022

ตั้งเป้า 200 โรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการคัดเลือก สร้างและพัฒนาให้้เกิดโรงงานน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่มีรายได้ต่อปี 3,000,000 บาท/โรงงาน กำไรอย่างน้อย 20 %  หรืออย่างน้อยมีกำไรเหลือปีละ 600,000 บาท

ลงทุน 2 ล้านบาทก็คืนทุนภายใน 3 ปีกว่าๆ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการรายเก่าที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วย Innovation for Factory  การเข้าใจหลักของการบริหารโรงงานที่ถูกต้องทั้งหมด 200 โรงงานจากทั้งประเทศ

แบ่งพื้นที่ ลดการแข่งขันที่ทับซ้อน แบ่งขนานของธุรกิจและช่วย ในเรื่องของ Economy of Scale ก็จะทำให้มีมูลค่าของตลาดน้ำดื่มอย่างน้อย 600 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 1.3 % ของยอดรวมทั้งหมด  ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบกับโรงงานใดๆ แต่สิ่งที่เราจะให้ที่มากการความรู้ คือ  ความมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม

 

ความตั้งใจเดิมที่อยากจะเห็นตลาดน้ำดื่มเติบโต  การจะสร้างมูลค่า มาจากการสร้างคุณค่าหลายองค์กรเสียเวลากับเรื่องผลประโยชน์มากกว่างานที่ตัวเองจะสร้างประโยชน์ เรามองเรื่องของกำไรจากการสร้าง Value คนไทยทั่วไปมองจุดสำเร็จขององค์กร

คือ กำไรไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับ เพราะต่างคนต่างแสวง หารายได้ เพื่อความสำเร็จของตนเองเท่านั้น

            แต่เราทำสถาบันฯ เพื่อเชื่อโลกของธุรกิจด้วยคุณค่า การจะสร้างโมเดลธุรกิจที่ดีและตอบสนองกับเพื่อนที่ดี

BMC ตอบโจทย์ของการทำองค์กรได้ครบถ้วน สิ่งที่สำคัญที่สุดของสถาบันฯ เรา คือ Knowledge
การสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้และความคิดที่ถูกต้อง ตรงแนวทางและอุดมการณ์ของสถาบันฯ

วันนี้เราเดินหน้ามาด้วยความตั้งใจ ที่จะสร้างระบบประกันคุณภาพ พร้อมกับสร้างคุณธรรมที่ดีให้กับองค์กร ที่นอกจากจะมีความรู้ที่ดี เพราะมันจะเป็นสิ่งที่สถาบันจะต้องยึดถือและปฎิบัติสืบต่อไป

เก็บภาพความประทับใจ อีก 1 งานดีๆ เราต้องสร้างมาตรฐานน้ำดื่ม คุณภาพต้องมาก่อนเป็นลำดับแรก

Central Lab คือ คำตอบที่เราจะทำภาระกิจ ทีีดีร่วมกัน ในการสนับสนุนผํ้ประกอบการน้ำดื่ม