ประวัติสถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มประเทศไทย

เราเริ่มต้นมาจากอยากมีห้องประชุมสัมมนา เพราะเราชอบการแบ่งปันและการสอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  เมื่อมีห้องสัมมนา

เราก็จะได้ใช้ห้องในการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร นั้น คือ ภาพแรกของเรา และเราก็ได้เริ่มต้นกับการฝึกอบรมภายใน

ให้กับพนักงาน วางแผนและประชุมงานต่างๆภายในองค์กร ซึ่งเป็นองค์กรเล็กนะครับ

 

  แต่เมื่อตลาด ONLINE เข้ามา คนเริ่มรู้จักเราในการแบ่งปันความรู้ที่เรามีผ่าน Facebook มันก็คือจุดเปลี่ยน ที่เริ่มมีงานสัมมนาให้กับคนภายนอกองค์กร เสมือนการ PR การสร้างแบรนด์อาจารย์อ๊อด ไปในตัวอย่างต่อเนื่อง วันหนึ่งมีคว่ามคิดอยากใช้คำว่าโรงเรียนน้ำดี

           เพื่อให้มันเป็นทางการมากยิ่งขึ้น มันก็ยิ่งทำให้คนรู้จักมากขึ้น ประสบการณ์จากการที่เราเจอโรงงานน้ำดื่มมากขึ้น เรายิ่งเห็นปัญหาของผู้ประกอบการมากขึ้น จึงทำให้เราต้องแยก ธุรกิจที่ทำ ออกจากเรื่องการให้ควา่มรู้ เพราะปัญหาที่เจอคนบางคนจะมองว่าเราหากินจากการสอนมากกว่าจะให้ความรู้

จนถึงเวลาที่เราพร้อมเราที่จะเดินหน้าสร้างสถาบัน ฯ โดยเราเริ่มรับงานกับหน่วยงานรัฐ เดินสายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ อย.ไปยังสาธารณะสุขจังหวัดต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างภาครัฐ ตัวเจ้าของโรงงานมากกว่า 10 จังหวัดที่ไป กับทาง อย.ส่วนกลางและไปในนามส่วนตัวมากกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เข้าใจอย่างดีกับปัญหาของผู้ประกอบการ  จึงทำให้มั่นใจ

ที่จะต้องสร้างแบรนด์สถาบัน เพื่อให้เกิดการยอมรับ ว่าเรามีความตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือทางด้านความรู้ที่จะช่วย ให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานของโรงงาน ร่วมถึงด้านการตลาดและในระยะเวลาที่ผ่านมา เราเองก็พัฒนาทักษะทุกๆด้าน เพื่อนำมา ใช้ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการว่า เราเป็นสถาบันที่ตั้งใจจะมาช่วยด้วยความรู้และุมีอุดมการณ์ที่จะสร้างตลาดน้ำดื่มที่ดี