บทความสำหรับ SME

 

ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครเก่งกว่าใคร แต่เกิดขึ้นเพราะความไว้วางใจกัน การเป็นพันธมิตรและสร้างเครือข่าย ที่ดีร่วมกัน

ดังนั้นการทำธุรกิจในทุกวันนี้ จึงไม่ใช่เรื่องของตัวใครตัวมันที่จะเบียดแย่งแล้วเอาแต่แข่งขันให้ชนะคนอื่นเสมอไปครับ แต่ต้องประกอบไปด้วยคำว่าเพื่อนให้มาก ลดการแข่งขัน ลดตัวตนของแต่ละคนลงบ้าง ดีใจที่เห็นผู้อื่นสำเร็จ ซึ่งผลก็ออกมาเช่นนั้นจริงๆ ทำให้เรามั่นใจได้จริงๆว่า คนที่จะสำเร็จต้องช่วยให้คนอื่นสำเร็จ จึงเป็นแนวทางของธุรกิจยุคใหม่ ค้นหาเป้าหมายและแรงบันดาลใจของชีวิต เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ถ้ายังไม่ทราบ

นี่คือโอกาสที่ดีในการเริ่มค้นหาให้พบครับ ตัวอย่างเช่น บางคนมีความต้องการสร้างฐานะการเงิน ชื่อเสียง บ้าน รถยนต์ การเลื่อนตำแหน่ง บ้างก็เพื่อความมั่นคงในชีวิต การยอมรับในสังคม ชื่อเสียงในสายอาชีพของตน บ้างก็หวังเพียงปลีกวิเวก ใช้ชีวิตอย่างสงบและสันโดษ โดยไม่เจ็บป่วยในยามชรา บ้างก็ทำเพื่อความมั่นคงในอนาคตของลูกหลาน – http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=4600